Tarieven

Totstandkoming tarieven

Alle huisartsen in Nederland hanteren dezelfde tarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze huisartsentarieven vastgesteld. Het zijn maximumtarieven, dus een huisarts mag daar nooit overheen gaan. De tarieven worden vaak rechtstreeks naar je zorgverzekeraar gestuurd. Je hebt er in principe dus nooit mee te maken. Je kunt de tarieven terugvinden in de online ‘mijn-omgeving’ van je zorgverzekeraar.

tarieven

Eigen risico 

Huisartsenzorg wordt gewoon vergoed vanuit uw basis zorgverzekering.

Maar aanvullend onderzoek kan van uw eigen risico af gaan.
Dat geldt ook voor bepaalde medicijnen en behandelingen.
Het verplichte eigen risico bedraagt  385 euro per jaar .
Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.
Iedere Nederlander wordt geacht op de hoogte te zijn van deze wet.

In de huisartspraktijk de Vries willen we goede en verantwoorde zorg verlenen. Wanneer het uit medisch oogpunt verstandig is om verder onderzoek te doen, dan zullen we dat doen.
Maar we zullen u nooit onnodig op kosten jagen.

Translate »
Call Now Button